Bent u klaar voor de nieuwe NEN 2990 na asbestsanering? - Werken bij RPS

Bent u klaar voor de nieuwe NEN 2990 na asbestsanering?

bent-u-klaar-voor-de-nieuwe-nen-2990-na-asbestsanering?

Bent u klaar voor de nieuwe NEN 2990 na asbestsanering?

Posted on in Nieuws


Onlangs is de nieuwe NEN 2990 voor eindcontroles na asbestverwijdering gepubliceerd. Bent u er al op voorbereid als deze norm vermoedelijk begin 2021 in gebruik wordt genomen? We hebben de belangrijkste wijzigingen alvast voor u op een rij gezet.

De norm NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte na asbestsanering volgens de wettelijke voorschriften gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Zo vindt er een onafhankelijke beoordeling plaats of de ruimte na asbestverwijdering veilig te betreden is zonder kans op blootstelling boven het gehanteerde toetsingscriterium.

Wat verandert er met de nieuwe norm NEN 2990?

In 2012 is de NEN 2990 al eens geactualiseerd. Dit had vooral invloed op de verscherpte normen voor hoog risicosaneringen en de daarmee gepaard gaande onderzoeken met scanning elektronen microscopie (SEM) van kleef- en luchtmonsters.

Met de herziende NEN 2990 kunt u weer een aantal belangrijke aanpassingen en aanvullingen in de norm verwachten. Bijvoorbeeld als het gaat om het inspecteren van kruipruimten, het bepalen van de vezelconcentraties in lucht en aanvullende eisen op de visuele inspectie na een risicoklasse 2A-sanering.

RPS-nieuws-asbest-nieuwe-norm-nen2990-harculo

Aanpassingen in de nieuwe NEN 2990:

 • Inspectiegebied
  RK1 is toegevoegd. Dit betekent dat deze vrijgaven ook onder accreditatie uitgevoerd kunnen worden en er rondom de bron een werkgebied aangehouden wordt van 2x2x2m².
 • Basiseisen voor goedkeuring op basis van een visuele inspectie
  Bij een relatieve luchtvochtigheid 10% hoger in het containment dan die van de lucht in de omringende bouwdelen of omgevingslucht wordt de ruimte als nat beschouwd en afgekeurd. De inspecteur kan bij twijfel luchtvochtigheidsmeting inzetten.
 • Visuele inspectie als controle op een buitensanering
  De vegetatie om een saneringslocatie moet tot op 1 meter uit de gevel zijn verwijderd. Tenzij de vegetatie de inspectie ter plaatse niet belemmert.
 • Eindbeoordeling van kruipruimten met een onverharde ondergrond
  Grondmonsters zijn niet langer verplicht.
 • Eindbeoordeling na een asbestsanering met een couveuse techniek voor meermalig gebruik
  Herbruikbare couveuse methode is toegevoegd.
 • Aanvullende eisen op de visuele inspectie na een risicoklasse 2A-sanering
  Bij het aantreffen van een of meer monsters in de categorie + of ++ wordt hieraan dezelfde zwaarte toegekend als bij het aantreffen van visueel zichtbare asbestresten.
 • Bepaling van de vezelconcentratie in de lucht
  Bij de uitvoering van de luchtmeting dient de onderdruk naar 10 PA te worden teruggezet.
 • Analyse met SEM/RMA
  Bij luchtmetingen met de elektronenmicroscoop dient de nominale waarde (gemeten waarde) te worden gebruikt i.p.v. de bovengrens.
 • Rapportage
  Een afschrift van de rapportage mag nu ook digitaal, na afronding van de gehele eindbeoordeling,  aan de opdrachtgever overhandigd worden.

Meer weten?

Wilt u weten wat deze wijzigingen in de NEN 2990 voor u betekenen? Wij informeren u graag persoonlijk om de impact daarvan op uw bedrijfsvoering toe te lichten. Neem contact met ons op of kijk alvast op onze dienstenpagina voor asbesteindcontrole.

 

Het bericht Bent u klaar voor de nieuwe NEN 2990 na asbestsanering? verscheen eerst op RPS.