De dijk van de toekomst - Werken bij RPS

De dijk van de toekomst

de-dijk-van-de-toekomst

De dijk van de toekomst

Posted on in Nieuws


Met het thema ‘Seeds of Change’ nodigt de Water Conference in New York de wereld deze week uit na te denken over innovatieve oplossingen voor waterbeheer. Nederland blijft onverminderd werken aan de slimme en duurzame versterking van haar dijken, met als doel deze steeds beter te laten samensmelten met de omgeving.
Het project ‘Sterke Lekdijk’ van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, is hiervan een treffend voorbeeld. Ontdek hoe onder de vleugels van een innovatief partnerschap de ambitie voor een emissieloze dijkversterking naadloos aansluit bij natuur- en recreatieontwikkeling.

 

Projectdirecteur Leon Nieuwland van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (links) en Reinoud van Oosten, divisiedirecteur Infrastructuur bij RPS met op de achtergrond de eerste contouren van de recreatieve invulling van de uiterwaarde.

Wie de kans krijgt een kijkje te nemen bij de werkzaamheden bij de Lekdijk, valt van de ene in de andere verbazing. Met een krachtige slag neemt de gele middelzware rupsgraafmachine van innovatiepartner en opdrachtnemer Mourik Infra geluidloos een hap grond uit de uiterwaarde om later de eerste kilometers bij het deeltraject Salmsteke te versterken. Bijzonder is dat dit imposante materieel volledig werkt op waterstof. Even verderop steekt een stuk van een kunststof damwand uit het zand, gemaakt van gerecycled kunststof. Voor de omgeving wel zo prettig, want hen blijven de trillingen en hinder van het aanbrengen van zware stalen damwanden bespaart.

 

Hoogwater Beschermingsprogramma

Het zijn allemaal innovaties die gebruikt worden om een deel van de 55 kilometer lange Lekdijk te versterken. Een van de oudste dijken van Nederland die meer dan een miljoen mensen beschermt, waaronder de inwoners van Utrecht en Amsterdam. Die bescherming borgen is de basis van het project ‘Sterke Lekdijk’. Want de Lekdijk is een betrouwbare dijk, maar dat moet hij ook blijven.

Sinds de wettelijke veiligheidseisen in het land aangescherpt zijn op basis van de nieuwste kennis van veilige dijken wordt landelijk ruim 1500 kilometer aan dijken versterkt. De waterschappen en Rijkswaterstaat doen dat binnen het Hoogwater Beschermingsprogramma dat ook de ‘Sterke Lekdijk’ grotendeels financiert.

 

Uitdagingen

Er is namelijk geen land ter wereld dat geen problemen heeft die watergerelateerd zijn. Of het nu gaat om overstromingen, extreme droogte of de toegang tot schoon drinkwater. “Het is daarom belangrijk dat de VN met het Water Conference deze thema’s wereldwijd weer onder de aandacht brengt en oproept tot actie”, stelt Reinoud van Oosten, divisiedirecteur Infrastructuur bij RPS, onderdeel van Tetra Tech. In opdracht en onder regie van aannemingsbedrijf Mourik Infra is het advies- en ingenieursbureau bij de Sterke Lekdijk actief met het ontwerp van de dijkversterking, de natuurlijke en recreatieve uiterwaard en het uitvoeren van conditionerende onderzoeken.

Het bericht De dijk van de toekomst verscheen eerst op RPS.