RPS klimt naar trede 3 op Safety Culture Ladder

rps-klimt-naar-trede-3-op-safety-culture-ladder

RPS klimt naar trede 3 op Safety Culture Ladder

Posted on in Nieuws


Veilig werken is een belangrijk speerpunt binnen het beleid van RPS. Binnen de organisatie wordt daarom veel aandacht besteed aan de veiligheid van processen en medewerkers. De auditoren van KIWA hebben dit beoordeeld met de certificering van trede 3 op de Safety Culture Ladder. Met het behalen van dit resultaat heeft het bedrijf aangetoond dat een positieve veiligheidscultuur door al haar medewerkers wordt beleefd.

De Safety Culture Ladder, ook wel bekend als Veiligheidsladder, stimuleert bedrijven en hun leveranciers bewust veilig te werken. In de afgelopen twee weken heeft KIWA beoordeeld of RPS voldoet aan de eisen van de veiligheidscultuurladder trede 3. Het resultaat van deze twaalf mandagen tellende audit is positief. De organisatie heeft trede 3 gehaald.

Veiligheidsregels prioriteren

In 2021 heeft RPS in lijn met trede 3 het gewenste veiligheidsgedrag bepaald. Het stelt zich kwetsbaar op en neemt verantwoordelijkheid. “De betrokkenheid bij veiligheid en de naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het leidinggevend kader. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd”, aldus Jan Maarten Cornet, SHEQ-manager binnen RPS.

Bewustwording onder medewerkers

Tijdens de audit van KIWA is gesproken over zaken als strategie, medewerkersbetrokkenheid, risicoperceptie en natuurlijk een goede voorbereiding, zodat het werk veilig uitgevoerd kan worden. Volgens Cornet waren de auditoren met name te spreken over de groei in bewustwording ten opzichte van de audit in 2020.

“Die groei is goed zichtbaar door de gehele organisatie en is daarmee een groot compliment aan ons allen. Het resultaat, trede 3, kan immers alleen geboekt worden bij een gezamenlijke inspanning”, aldus de woordvoerder van het veiligheidsteam binnen RPS.

Stap naar trede 4

Het bedrijf gaat de komende tijd door met het doorontwikkelen van actief veiligheidsbewustzijn onder haar medewerkers, klanten en leveranciers. Cornet:  “We sluiten voor de toekomst niet uit dat we met onze organisatie een volgende stap kunnen zetten naar  trede 4 op de Safety Culture Ladder.”

 

De vijf treden van de Safety Culture Ladder (bron: www.safetycultureladder.com)

Over de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten en kent in totaal vijf treden. Tijdens het beoordelingsproces ligt de nadruk op de veiligheidscultuur. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de toegekende trede.

 

Het bericht RPS klimt naar trede 3 op Safety Culture Ladder verscheen eerst op RPS.