Weer veilig en gezond naar kantoor - Werken bij RPS

Weer veilig en gezond naar kantoor

weer-veilig-en-gezond-naar-kantoor

Weer veilig en gezond naar kantoor

Posted on in Nieuws


Na ruim anderhalf jaar thuiswerken gaan we steeds meer naar kantoor. Maar in de tussentijd vormden
de (deels) onbemande panden een ideale kweekvijver voor bacteriën, zoals legionella. Hoe ga je hier als gebouwbeheerder of -eigenaar mee om? Adviseur Peter Thorenaar gaat in op de risico’s, maatregelen en legt uit hoe je na een Quickscan weer veilig en gezond naar het werk gaat.

Legionella-adviseur Peter Thorenaar.

Eindelijk. De vaccinatiegraad is gestaag gestegen en de coronabesmettingen doen het tegenovergestelde. We zien voorzichtig weer wat lichtpuntjes aan de horizon. Verschillende sectoren zijn al druk bezig geweest met het inrichten van de 1,5 metersamenleving. Kantoorpanden worden weer actiever gebruikt en hetzelfde geldt voor waterleidingen die langere tijd hebben stilgestaan.

Waar moet een gebouweigenaar of -beheerder precies op beducht zijn?

Als een kantoor weken onbemand is, dan ontstaat er een kweekvijver voor bacteriën. Zo kan er bijvoorbeeld legionella in de drinkwaterinstallatie ontstaan. Want deze bacterie groeit het best bij stilstaand water met temperaturen tussen de 20 en 50 graden celsius. Dat zijn nu juist de condities die zich voordoen bij ongebruikte waterleidingen. Uiteraard gedijen andere micro-organismen hier ook bij.

Mensen die legionella via verneveling binnenkrijgen, lopen kans op legionellose (zware longontsteking). Het staat natuurlijk niet in verhouding tot wat we nu meemaken met Covid-19, maar legionella kan ernstige gevolgen hebben. Volgens het RIVM betreuren we jaarlijks tussen de 300 en 400 slachtoffers die besmet raken door deze bacterie. De laatste jaren neemt het aantal patiënten alleen maar toe. Zeker mensen die ‘long Covid’ klachten hebben kunnen er een dergelijke besmetting niet bij hebben.

Geldt er alleen een risico voor drinkwaterinstallaties?

Nee, ook andere gebouwgebonden installaties staan stil. Denk aan luchtbehandelingssystemen of airco units. Dit zijn kritieke punten, omdat hier allerlei micro-organismen in kunnen groeien waar je ziek van kunt worden.

Over wat voor soort gebouwen hebben we het dan?

Het houdt zeker niet op bij kantoorgebouwen. Denk bijvoorbeeld ook aan scholen, sportkantines, zwembaden, cafés, restaurants, zorginstellingen, sportscholen, hotels, campings, jachthavens en pretparken.

Tijdens de zomerperiode werken er ook minder mensen op kantoor en blijven scholen leeg. In welke mate verschilt dit met de huidige situatie?

Normaliter hebben we protocollen, zoals beheersmaatregelen die zich richten op reguliere sluitingen. Maar de huidige periode van leegstand is niet gepland en onverwacht. De focus ligt nu heel terecht op het stoppen van het coronavirus. Hierdoor kunnen andersoortige besmettingen van installaties dus mogelijk over het hoofd gezien worden.

Monstername op locatie.
Wat moeten gebouwbeheerders doen?

Er zijn een aantal stappen direct toe te passen:

  • Implementeer een tijdelijk spoelprotocol voor de drinkwaterinstallaties. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met een huismeester, schoonmaak- of beveiligingsdienst.
  • Ververs iedere leiding, zowel warm als koud water, wekelijks. Dit geldt ook voor toiletten, urinoirs en bijvoorbeeld voedingen van koffieautomaten en vaatwassers.
  • Laat luchtbehandelingsinstallaties draaien, eventueel op een lagere capaciteit, zodat het gebouw wel wordt ververst en op acceptabele temperaturen wordt gehouden.
  • Laat gepland, en eventueel wettelijk verplicht, onderhoud aan installaties gewoon plaatsvinden. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe filters.
  • Weeg de opgelopen risico’s aangaande lucht- en waterkwaliteit af die zijn ontstaan gedurende de crisis/ leegstand. Laat u hierbij eventueel ondersteunen en adviseren door een deskundige.
Gebouweigenaren en -beheerders kunnen door RPS een Quickscan laten uitvoeren. Wat houdt dit precies in?

Steekproefsgewijs onderzoeken we de microbiologische water- en/of luchtkwaliteit in installaties en werkruimten. Ook verrichten onze adviseurs temperatuurmetingen van het water. Afhankelijk van de uitkomst worden het binnenmilieu en de drinkwaterveiligheid geclassificeerd. Uiteraard vullen we dat daarna aan met adviezen voor herstel of optimalisatie van de installaties en werkruimten. De investering voor de Quickscan is heel laagdrempelig.

Hoe snel krijgen zij uitslag?

Bij dergelijk onderzoek worden monsters op kweek gezet. Een week later volgt hiervan de uitslag. Naast de analyseresultaten ontvangen de klanten een beknopte briefrapportage waarin de resultaten worden getoetst en toegelicht.

Wat gebeurt er als RPS concrete risico’s signaleert tijdens de Quickscan?

Als onze adviseur een normoverschrijding constateert, worden er uiteraard pragmatische adviezen gegeven. Tevens kunnen wij snel schakelen met andere thema’s binnen onze dienstverlening. Bijvoorbeeld door een risicoanalyse legionella of een verdiepend binnenmilieuonderzoek uit te voeren.

In het laboratorium beschikken de analisten over een Maldi Tof. Dit is een geavanceerde techniek waarbij hij de legionellatypering nauwkeurig en vlot kan determineren. Indien gewenst kan de specifieke legionellasoort gerapporteerd worden.
Hoe kom ik in aanmerking voor zo’n Quickscan?

Via onze adviseurs en ons servicecentrum kan men heel eenvoudig tot een gerichte aanpak komen. Aan de hand van het type gebouw, een globale inschatting van het aantal tappunten en luchtbehandelingssystemen brengen wij een voorstel uit in combinatie met een planning.
Kijk op onze uitgebreide dienstenpagina voor meer informatie en vraag de Quickscan vandaag nog aan.

 

Het bericht Weer veilig en gezond naar kantoor verscheen eerst op RPS.