Privacy & Cookiebeleid

Wat we doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, sollicitanten en overige relaties

RPS B.V. (“RPS”) is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. Van grote multinationals tot kleine gemeenten, van Rijksoverheid tot het MKB. Om onze activiteiten goed te kunnen doen is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons privacybeleid.

De basisbeginselen van ons privacybeleid zijn:

 • We vertellen je altijd wat we doen met jouw gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacy-gevoeliger de informatie over jou, des te minder gebruik we maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van jouw rechten te faciliteren.

We passen de Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op deze pagina tref je de geldende versie van de Privacyverklaring aan.

Overzicht van gebruik van jouw persoonsgegevens.

RPS verzamelt en verwerkt de gegevens van jou als sollicitant door gebruik te maken van formulieren op de website www.werkenbijrps.nl . Voorbeelden van gegevens die RPS verzamelt zijn contactgegevens (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding (scholing, cursussen, enz.) arbeidsverleden (eerdere werkgevers, referenties enz.). Naast de gegevens die jij als sollicitant aan RPS verstrekt, verzamelt RPS gegevens vanuit social media en andere openbare bronnen en automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van deze website. Deze informatie bestaat onder andere uit je IP-adres, de datum van het invullen van de persoonsgegevens en cookies.

De verzamelde gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meer databases.

Gebruik verzamelde gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden door RPS uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- selectieproces mogelijk te maken. Het verzamelen van de persoonsgegevens heeft als doel om jou als sollicitant te helpen om binnen RPS in contact te komen met vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming vooraf verstrekt RPS jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel kan RPS jouw gegevens verstrekken aan derden indien RPS dit wenselijk acht voor het sollicitatieproces, bijvoorbeeld voor het afnemen van een assessment. Ten slotte zal RPS jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Wie hebben er toegang tot jouw gegevens?

RPS gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via personeelszaken@rps.nl. Alleen medewerkers van RPS die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in de systemen van RPS.

 • Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

  We bewaren deze gegevens totdat we jouw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

 • Moet ik deze gegevens aan RPS verstrekken?

  De verwerking van deze persoonsgegevens is verplicht als je wilt dat wij jouw sollicitatie of bericht in behandeling nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw bericht niet in behandeling nemen.

Verdere informatie over het gebruik van de persoonsgegevens en jouw rechten

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?

RPS B.V., gevestigd te (2628 XG) Delft aan de Elektronicaweg 2, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens?

Je kunt mailen naar: info@rps.nl

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Welke rechten heb je met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens (en hoe je ze kunt uitoefenen)?

 • Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan RPS of info@rps.nl. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je krijgt binnen een maand antwoord.
 • Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor je te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou verzonden / opgenomen zonder dat je daarmee hebt ingestemd.

Bij bezoek aan de RPS-website kan een tijdelijk bestandje (‘cookie’) op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie bevat geen identificerende gegevens, privégegevens of wachtwoorden. Als je hier geen prijs op stelt, kan je via de webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. Daarnaast is het mogelijk om je af te melden voor Google Analytics.

Hoewel je als bezoeker van RPS de website nog steeds kunt bezoeken, is het mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Welke type cookies gebruikt RPS?

 • Functionele cookies: Zorgen ervoor dat onze websites goed werken.
 • Analyse cookies (anoniem): Om het gebruik van onze websites te meten en problemen snel op te lossen.
 • Analyse cookies (bezoekerspecifiek): Om jouw gebruik van onze websites te meten.
 • Interesse cookies: Om jouw voorkeur en bijvoorbeeld gebruikersnaam op te slaan.
 • Marketing cookies en vergelijkbare identifiers: Op basis van jouw online gedrag kunnen we persoonlijke boodschappen laten zien, zoals advertenties.
 • Social media cookies: Om de inhoud van onze websites via social media te delen.

Vragen en feedback

Indien je nog vragen mocht hebben over de privacy policy en het cookiebeleid van RPS, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder als je  informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van jouw gegevens.

RPS B.V.

Elektronicaweg 2 2628 XG Delft Nederland
E info@rps.nl
T +31 15 750 16 00
KvK 24161143
BTW NL0056.73.112.B.01