De wereld van Lisa Freitag


Ecoloog

President, berggids of dierenarts, dat leek haar wel wat. Het werd uiteindelijk ecoloog. Boeiend en afwisselend werk in de buitenlucht waar Lisa Freitag (32) dagelijks met volle teugen van geniet. “Hoe mooi is het dat je in de natuur mag zijn en betaald naar planten en dieren mag  kijken.”

QWat houdt jouw functie precies in?

Dat is moeilijk te zeggen, want dat is voor iedereen anders. Ikzelf hou mij vooral bezig met soortenbescherming (versus gebiedsbescherming wat een andere tak van sport is binnen de ecologie). Projecten die we krijgen hebben doorgaans te maken met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhouds- of beheerwerkzaamheden, waarbij mogelijk beschermde flora & fauna betrokken is. Wij stellen dan een plan van aanpak op om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van beschermde soorten binnen of rondom het plangebied die mogelijk negatieve effecten zouden ondervinden van de werkzaamheden.

Het nader soortgericht onderzoek zoals dat heet, om te bepalen of die soorten ook daadwerkelijk aanwezig zijn, voeren wij uit. We analyseren die gegevens en geven op basis daarvan een advies over hoe de opdrachtgever nu verder kan. Als er beschermde soorten aanwezig zijn dan betekent dat vaak dat er een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig is. Ook moet er dan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een ecoloog betrokken moet zijn om te zorgen dat de werkzaamheden volgens een specifieke methode uitgevoerd moet worden zodat de flora & fauna zo min mogelijk hinder ondervindt. Al die stappen verzorgen wij.

Quick Q&A

Wat is jouw favoriete vakantieland?

Als er maar bergen en natuur zijn, dan ga ik er graag heen. En bereikbaar met het OV, ook niet onbelangrijk. De Zwitserse alpen bijvoorbeeld, of de Spaanse Pyreneeën.

Hoe ziet jouw ideale zondag eruit?

Uitslapen, rustig koffie drinken en een beetje aanrommelen in huis of in de tuin en soms een rondje hardlopen. Ik ga bijna altijd naar buiten en probeer anderen mee te krijgen voor de gezelligheid.

Wat wilde je als kind altijd al worden?

President, dierenarts, berggids en avonturier.

Welke website bezoek je het meest?

Youtube voor muziek.

QWat maakt dit werk voor jou zo bijzonder?

Allereerst dat ik mag werken met en in de natuur. Maar het mooie van werken als ecoloog vind ik dat ik heel analytisch en doelgericht leer kijken en mijn omgeving leer lezen. In mijn vrije tijd vind ik elk beestje dat ik tegen kom even mooi en struin ik willekeurig een natuurgebied door als het ware. Maar voor mijn werk moet ik antwoord kunnen geven op heel specifieke vragen over bepaalde soorten of juist een grove inschatting kunnen maken voor een heel gebied. In beide gevallen probeer ik dan zoveel mogelijk af te leiden uit wat ik in het veld zie, wat ik weet uit de literatuur en dat te vertalen naar een concrete aanbeveling. Elk advies dat we geven is een zorgvuldige aanbeveling op basis van de wet, ecologie en plannen/wensen van de opdrachtgever. De integratie van die verschillende onderdelen is vaak lastig, maar maakt het ook interessant.

QWat is één van de meest bijzondere projecten waar je aan mee werkt/hebt gewerkt? En waarom?

Ik werk pas een half jaar bij RPS dus mijn projectenlijst is beperkt. Maar een van de projecten die ik erg interessant vind is het uitvoeren van aanvullend soortgericht onderzoek voor herstelwerkzaamheden van Brug Urmond. Het is een interessant onderzoeksgebied waar veel verschillende soorten voor kunnen komen. Ik heb daar vleermuis- en beveronderzoek uitgevoerd. In een later stadium ga ik nog terug voor uilen- en eekhoornonderzoek. Doordat ik vaak in dat gebied ben krijg ik een steeds beter beeld van het onderzoeksgebied en uiteindelijk voel ik mij daar helemaal thuis omdat ik elke boom en elke struik ken en precies weet waar de mooie soorten zitten (of juist niet zitten, dat kan ook). Wat dit project ook bijzonder voor mij maakt is dat er soorten voor komen waar ik nog niet zoveel ervaring mee heb. Het uitzoeken van de ecologie van die soorten en het overleggen met experts daarover zijn super leerzaam voor mij.

QKun je je werk flexibel inrichten?

Dat verschilt per dag en per klus. Veldwerk (vleermuisonderzoek bijvoorbeeld) is vaak gebonden aan specifieke weersomstandigheden of tijden op de dag, en afspraken met aannemers zijn gebonden aan hun werktijden. Dus daar valt vaak weinig in te schuiven. Het werk op kantoor is wel heel flexibel. Aan het einde van de week moet ik mijn uren gemaakt en de deadlines gehaald hebben, maar waar en wanneer ik dat precies doe is vrij in te delen. Voor mij werkt dat perfect, want zo heb ik ruimte om soms eerder te stoppen of later te beginnen als dat beter uitkomt met bijvoorbeeld de sportschool of privé-afspraken.

QHoe stimuleert RPS jouw ontwikkelkansen?

Zoals gezegd werk ik hier nog niet zo lang. Maar tot nu toe merk ik dat er veel met mij wordt overlegd over wat voor projecten ik graag zou willen doen en van welke onderwerpen ik meer zou willen leren. Mijn werkvoorraad wordt daar zoveel als mogelijk op afgestemd. Ook mag ik mij bezighouden met voor mij redelijk nieuwe vraagstukken zodat ik mijn kennis en ervaring kan uitbreiden in plaats van steeds meer van hetzelfde te doen. Wat ook helpt, maar geen actief beleid is, is dat op kantoor veel onderling wordt overlegd en besproken tussen verschillende mensen. Daardoor krijg ik veel mee van de werkzaamheden van bijvoorbeeld een projectleider of een veldwerker, wat mij op mijn beurt weer een betere ecoloog maakt omdat ik zo een breder begrip heb van het werkveld. Verder moet ik nog samen met mijn teamleider een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen, hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik nog niet. Hopelijk kan ik hier en daar een cursus volgen.

QOp welke wijze draag jij in je werk bij aan een duurzamere wereld?

Dit vind ik de moeilijkste vraag. Privé heb ik hoge standaarden voor duurzaamheid en heb ik veel aanpassingen gemaakt daarvoor. De keerzijde daarvan is dat ik veel duurzaamheidsmaatregelen die ik zie om mij heen maar half werk vind. Het idee ‘alles is beter dan niets’ vind ik niet meer goed genoeg anno 2023 met alle natuurrampen en extreme situaties die we nu al zien, ook in NL. Maar om toch een antwoord te geven op de vraag, worden we als ecologen steeds vaker gevraagd voor bijvoorbeeld waterbergingsprojecten. Door het weer opnieuw realiseren van een zo natuurlijk mogelijke watergang kan er langer en meer water worden vastgehouden in gebieden, om zo extreme droogte te voorkomen. Dat verzacht in elk geval de lokale klimatologische problemen die de laatste jaren ontstaan. Ik heb ook meermaals geprobeerd om aannemers zover te krijgen om bepaald materiaal dat voor ecologische maatregelen nodig is, netjes te demonteren nadat het werk erop zit zodat het weer gebruikt kan worden voor de volgende klus. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.

QWat is je meest favoriete onderdeel van je werkdag?

Zonder twijfel het uitvoeren van veldwerk. Als ik een dag buiten ben voor onderzoek, dan ben ik heel de dag gelukkig dat ik in de natuur mag zijn en betaald naar planten en dieren mag kijken.

QMet welke andere collega binnen RPS zou je weleens een dag willen ruilen en waarom?

Met onze veldwerkspecialist. Waar ik een gedeelte van de tijd buiten ben en een iets groter deel op kantoor, is hij het grootste gedeelte van de tijd in het veld. Hij doet ook meer ecologische begeleiding van projecten dan ik, waar je tijdens de uitvoer aanwezig bent op locatie en aannemers begeleidt. Hoe meer je buiten bent, bij werkzaamheden aanwezig bent en met mensen uit andere vakgebieden praat, hoe meer je leert en begrijpt wat er allemaal bij komt kijken en hoe we aan de voorkant daarop in kunnen spelen. En daarnaast is buiten fysiek bezig zijn gewoon heerlijk natuurlijk.

Wil je meer weten over het werken bij RPS?

Daan Breider Recruiter

Wil je meer weten over deze dienstverlening?

Bekijken op RPS.nl  
Portret van Daan Breider, Recruiter bij RPS