Dit is ons verhaal

RPS werd opgericht in 1970 als Rural Planning Services. Wij zijn een wereldwijde zakelijke dienstverlener, toonaangevend op het gebied van inspecteren, analyseren en adviseren van de bebouwde en landelijke omgeving, met ruim 5.600 mensen.

Wereldwijd zijn we actief in zes sectoren: vastgoed, energie, vervoer, water, hulpbronnen en defensie en overheidsdiensten.  Onze dienstverlening is daarbij ingedeeld in twaalf clusters: project- en programmamanagement, ontwerp en ontwikkeling, waterbeheer, omgeving, managementadviesdiensten, exploitatie en ontwikkeling, planning en vergunningen, gezondheid en veiligheid, zee- en kustwerken, laboratoria, training en communicatie en creatieve diensten.

We zetten ons in voor onze klanten en met diepgaande expertise lossen we relevante problemen op door ze inzichtelijk te maken.

RPS in Nederland

RPS werkt in Nederland met ruim 450 professionals aan een betere leefomgeving. Dit doen we vanuit de vestigingen in Breda, Delft, Leerdam, Ouderkerk aan de Amstel en Zwolle.

 

Diensten

  • Laboratoria:Asbest, arbeidshygiënisch en milieutechnisch onderzoek.
  • Asbest:Onderzoek en inventarisatie tot en met de begeleiding van asbestprojecten.
  • Veiligheid:Beheersen van risico’s, verbeteren van prestaties.
  • Gebieden:De inrichting én het beheer van stad en land.
  • Gebouwen:Integrale aanpak onderhoud, beheer en herontwikkeling van vastgoed.
  • Infrastructuur:Harde infrastructuur, water en geo-informatie

Wil je meer weten over onze dienstverlening en onze projecten? Ga dan naar www.rps.nl.