VASTGOED

Veilige gebouwen en gezonde gebruikers

Banner_vastgoed_werkenbijrps

Duurzaam vastgoed dat voldoet aan wet- en regelgeving, ondersteund door optimaal georganiseerde en uitgevoerde beheerprocessen met volledige en beschikbare informatie waarmee u gericht stuurt op functionaliteit, kwaliteit en financiën. RPS kan u hierin ondersteunen en helpen om het benodigde inzicht en overzicht te verkrijgen.

Zonder integraal inzicht en overzicht ontbreekt de basis voor beheersing van de functionele- en technische staat, de kosten en risico’s van bestaand vastgoed. Zorg voor veilige gebouwen en gezonde gebruikers betekent dat voortdurend vanuit samenhang keuzes worden gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld. Dit om te voldoen aan strategische doelen en beleidsuitgangspunten, waardoor vastgoed optimaal presteert en voldoet aan verwachtingen van de stakeholders. Hierbij moet voortdurend worden geanticipeerd op veranderingen en ontwikkelingen, zodat uw vastgoed waarde creëert voor de gebruikers. RPS onderscheidt zich door hoogwaardige vastgoedinformatie die de basis geeft voor borging en beheersing.

Meer weten over de disciplines binnen onze vastgoed divisie?