VEILIGHEID BIJ RPS

Samen sterker voor veiliger werken

Veiligheid bij RPS

Veiligheid op de werkvloer zorgt voor minder arbeidsongevallen en meer productiviteit. U helpt er niet alleen uw eigen medewerkers mee, maar ook onze collega’s. Onze dienstverlening stoelt immers vooral op mensenwerk. Op een bouwplaats, in een fabriek of langs de weg. Toch is veilig werken niet altijd vanzelfsprekend. Alle reden dus om dit thema goed onder de aandacht te brengen én houden.

Drie pijlers in veiligheidsbeleid

We werken veilig of we werken niet. Stelliger kunnen we het niet neerzetten. Eenvoudiger kunnen we de boodschap niet maken. Met dit credo gaan onze medewerkers dagelijks voor een keur aan opdrachtgevers op pad. Zowel op het land, bij of in het water en in de lucht. De diversiteit in dienstverlening is groot. De daarmee gepaard gaande risico’s ook. Zonder duidelijk afgebakende kaders ontbreekt het juiste veiligheidsspoor.

Met ons veiligheidsbeleid geven  we richting in de route naar een veilig werkklimaat. Hierin nemen we niet alleen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onszelf, maar ook voor die van anderen. Dit veiligheidsbeleid is gebaseerd op drie doelen:

  • Geen werkgerelateerde ongevallen en gezondheidsschade, of letsel voor RPS-werknemers en derden.
  • Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving en een effectief SHEQ-beheersysteem dat voortdurende evaluatie en verbetering stimuleert.
  • Het ontwikkelen van een alerte veiligheidscultuur, waarin onze mensen en klanten eigenaarschap tonen voor de veiligheid van zichzelf en anderen.
veilig werken bij RPS

Waarborgen veiligheidscultuur

Om ons veiligheidsbeleid te waarborgen vinden wij het belangrijk dat onze gezondheids- en veiligheidscultuur op alle niveaus in de organisatie wordt geborgd en gepromoot. Om dit te bewerkstelligen verwachten wij van onze leiding, managers, medewerkers en toeleveranciers dat zij:

  • Responsible zijn in houding en gedrag. Veiligheid accepteren als verantwoordelijkheid.
  • Proactive actie ondernemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen en/of tijdig te melden.
  • Safe als kernwaarde toepassen en demonstreren in ons werk en bij opdrachtgevers

Onze gedragsregels

Vanuit de drie kernwaarden hebben we binnen de organisatie gedragsregels voor veilig werken opgesteld. Voor elke medewerker zijn deze regels één op één verbonden aan hun houding en gedrag op de werkvloer.

Gedragsregels voor onze medewerkers

  • Werken veilig of wij werken niet
  • Houden de werkplek schoon, veilig en ordelijk
  • Accepteren aangesproken te worden en spreken anderen aan op onveilig gedrag
  • Gaan alert te werk en houden rekening met onverwachte situaties

Max Safety

Maak kennis met onze veiligheidspromotor