Brandveiligheid in 2024: Wat vastgoedbeheerders nu moeten weten

brandveiligheid-in-2024:-wat-vastgoedbeheerders-nu-moeten-weten

Brandveiligheid in 2024: Wat vastgoedbeheerders nu moeten weten

Posted on in Nieuws


Wat staat ons in 2024 op het gebied van brandveiligheid te wachten? Met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de opmars van kunstmatige intelligentie en de formatie van een nieuw kabinet. In een vraag- en antwoordgesprek onthult onze projectleider André van Beek de baanbrekende impact voor vastgoedbeheerders en -eigenaren.

 

Voor brandveiligheidsadviseur André van Beek is er door het nieuwe Bbi meer aandacht voor de nieuwe regels voor liften in woongebouwen.

Op 1 januari 2024 is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht geworden, ter vervanging van het Bouwbesluit 2012. Wat heeft dit voor invloed op de brandveiligheid in bouwwerken?

 

Het betekent dat we een nieuwe situatie hebben van alle technische voorschriften waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Een opvallende wijziging hierin is bijvoorbeeld dat er nieuwe regels zijn voor liften in woongebouwen. Zo moet de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een lift in een woongebouw 60 minuten bedragen.

 

Daarnaast is nu ook een extra veilige ruimte (voorportaal) nodig voor de lift, zonder deuren naar andere woningen, maar wel groot genoeg voor rolstoelgebruikers. Ook moet de elektriciteitsvoorziening van de lift in een brandwerende ruimte zijn. Dit alles is bedoeld om liften beter te beschermen bij brand, vooral voor mensen die niet zelfstandig via de trap kunnen vluchten.

 

Verder worden er duidelijkere voorschriften opgesteld voor vluchtroutes, waarbij bepaalde objecten niet meer in deze routes mogen staan. Denk aan meubels, huisvuil, decoraties en scootmobiels.

 

Bij bestaande huurwoningen waarbij de kozijnen of het glas volledig worden vervangen, wordt het bij lagere borstweringen verplicht om doorvalbeveiliging (een stang) op 0,85 m boven de vloer aan te brengen.

 

Het streven is om toe te werken naar een geïntegreerd systeem waarbij beveiligingssystemen en moderne technologieën samenwerken voor een snelle en doeltreffende reactie op noodsituaties.

Zijn er specifieke risicofactoren waar vastgoedmanagers voor brandveiligheid dit jaar extra aandacht aan zouden moeten besteden?

 

Met name de oplaadpunten in een parkeergarage moeten aan strengere elektrische veiligheidsnormen voldoen. Belangrijk is dat deze laadpunten allemaal tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld. Ook moeten zowel de oplaadpunten als de uitschakelvoorziening duidelijk aangegeven zijn bij de ingang van de parkeergarage.

 

Ook voor parkeergarages onder slaapgebouwen gaan er in bepaalde situaties strengere eisen gelden. Zo moet nieuwbouw voorzien worden van een automatische blusinstallatie. Denk bijvoorbeeld aan een  sprinklerinstallatie.

 

Bij nieuwbouw of verbouw van hoge gebouwen komen er verder strengere regels voor de veiligheid van de gevels. Het gaat hier vooral om vastgoed dat hoger is dan 50 meter waarbij de brandklasse van gevels wordt aangescherpt van brandklasse B naar brandklasse A2.

Het bericht Brandveiligheid in 2024: Wat vastgoedbeheerders nu moeten weten verscheen eerst op RPS.