Duik in de toekomst

duik-in-de-toekomst

Duik in de toekomst

Posted on in Nieuws


Bij werkzaamheden onder het oppervlaktewater moet veiligheid en efficiëntie hand in hand gaan. Met de introductie van het document ‘Kader Veilig Werken onder Water’ zet Rijkswaterstaat de toon dat duikers pas mogen worden ingezet als alternatieve methoden niet volstaan. Stijn Heerink van duikbedrijf Hercules en Michel de Vré van RPS betogen waarom dit goed nieuws is voor opdrachtgevers.

 

 

De onbezorgde duiker die even snel een ‘klusje’ klaart, zoals bij een inspectie van een damwand. Als er iets misgaat, kan dat ernstig uitpakken. Want duiken is geen lichtzinnige bezigheid. Gelukkig begrijpen professionele duikbedrijven dit maar al te goed. Ze zijn gecertificeerd en hechten veel waarde aan veiligheid. Begrijpelijk, omdat hun duikers allerlei onderwaterwerkzaamheden uitvoeren. Denk aan inspecties, reinigen, reparaties, onderhoud en berging. Toch schuilt er altijd gevaar, want hoe je het ook bekijkt; als menselijke duiker ben je nu eenmaal kwetsbaarder dan een machine.

 

Veiligheid waarborgen

Voor Rijkswaterstaat, dat het gros van de waterbouwkundige kunstwerken in Nederland beheert, is het de reden dat zij voor haar onderaannemers een nieuwe kaderrichtlijn heeft geïnitieerd: ‘Veilig werken onder water’. Deze richtlijn stelt dat alternatieve methoden voor onderwaterwerkzaamheden, zoals onderwaterrobots, eerst moeten worden overwogen voordat er duikers fysiek de diepte ingaan.

Hiermee neemt Rijkswaterstaat haar verantwoordelijkheid in de voorbereiding en uitvoering van onderwaterwerkzaamheden bij hun opdrachtgevers. Samen met deskundigen, veiligheidskundigen en duikbedrijven hebben ze protocollen en richtlijnen samengevoegd tot een allesomvattend kader. Het doel hiervan is duidelijk: ongevallen voorkomen en de veiligheid van duikers en andere betrokkenen waarborgen.

 

Stijn Heerink, directeur van duikbedrijf Hercules: “Door de nieuwe kaderrichtlijn kijken opdrachtgevers kritischer kijken naar de uitvoering van onderwaterwerkzaamheden.”

Bewuster van de risico’s

Stijn Heerink, directeur van duikbedrijf Hercules, dat zich al meer dan 40 jaar richt op inshore duikwerkzaamheden, beaamt het belang van de kaderrichtlijn. Hij wijst erop dat die ervoor zorgt dat opdrachtgevers kritischer kijken naar de uitvoering van onderwaterwerkzaamheden.

“Ze worden bewuster van de risico’s en veiligheidsvoorzieningen bij onderwaterwerkzaamheden. Daarom sluit de kaderrichtlijn ook zo goed aan bij de samenwerking die we al zes jaar met RPS hebben voor wat betreft de inzet van hun civieltechnische inspecteurs en ROV (remotely operated vehicle).”

RPS heeft zich sinds 2017 al voorbereid op de toekomst met deze geavanceerde onderwaterrobot die de onderwaterwereld zonder duikers kan verkennen. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitvoeren van inspecties, of het vooraf in kaart brengen van de situatie waarmee duikers bij het ter water gaan mee te maken kunnen krijgen.

Het bericht Duik in de toekomst verscheen eerst op RPS.