Waterschappen inspireren elkaar tijdens Carlson Kennisuitwisselingsdag

waterschappen-inspireren-elkaar-tijdens-carlson-kennisuitwisselingsdag

Waterschappen inspireren elkaar tijdens Carlson Kennisuitwisselingsdag

Posted on in Nieuws


Steeds meer waterschappen omarmen de Carlson inwin- en verwerkingsmethodiek voor hun assetbeheer. Geen wonder dat de door RPS georganiseerde kennisuitwisselingsdag in Utrecht zo druk bezocht werd. Hierin deelden waterschap Limburg en waterschap Vechtstromen hun succesverhalen met andere waterschappen over de verbeterde communicatie met meetbureaus en het efficiënter bedienen van meerdere data-afnemers met verschillende databases in één watergang.

 

Voor de waterschappen is het inmeten van dwarsprofielen en kunstwerken, zoals duikers en stuwen, een belangrijke taak. Ze hebben deze gegevens nodig om hun register van assets up-to-date te houden. Voorheen was dit een arbeidsintensief proces van aanvragen, meten en verwerken tot het gewenste formaat voor de opdrachtgever werd geleverd. Maar nu is dat allemaal anders. Veertien waterschappen, maar ook meetbureaus zoals RPS, hebben geïnvesteerd in de soft- en hardware van Carlson, waardoor een aanzienlijk deel van de menselijke handelingen is geautomatiseerd.

 

Onder het motto “Als je niet deelt, kun je ook niet vermenigvuldigen”, kwamen tien waterschappen, samen met leverancier Carlson en RPS, bijeen voor een kennisuitwisselingsdag in Utrecht. Een verslag van de dag met Chris Winkler, vakspecialist informatievoorziening bij waterschap Limburg, Martin Veldhuis, senior medewerker Geo-informatie bij Vechtstromen, en initiatiefnemer Yves Martens, projectleider GIS bij RPS.

Het bericht Waterschappen inspireren elkaar tijdens Carlson Kennisuitwisselingsdag verscheen eerst op RPS.